Ørland Barne og Ungd.korps
 • ØBU - korpsinfo/beskjeder    • Aktivitetsplan    • Om korpset    • Organisasjon til ØBU    • Drill i ØBU    • Øvingstider    • Hovedsponsor    • Fotogalleri    • ØBU på YouTube      • Hjem  

 

 

   Organisasjon til ØBU
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 1 104 932

 

 


Note- og materialutvalg

Note- og materialutvalget består av:
Nestleder (leder)
Materialforvalter
Dirigent
Tillitsvalgte

Note- og materialutvalget har hovedansvaret for:
- Sørge for vedlikeholdsplan og ajuorhold av korpsets instrumenter
- å bistå med transport av nødvendig slagverkutstyr, evt andre store/tunge effekter ved opptredener
- sørge for ajuorhold av notearkiv
- plukke ut noter som korpset skal spille
- fremme forslag til innkjøp av nye notesett til styret

Nestleder og materialforvalter skal være tilgjengelig for medlemmene etter oppsatt plan som offentliggjøres.
Alt vedlikehold av instrumenter skal gå igjennom materialforvalter.