Ørland Barne og Ungd.korps
 • ØBU - korpsinfo/beskjeder    • Aktivitetsplan    • Om korpset    • Organisasjon til ØBU    • Drill i ØBU    • Øvingstider    • Hovedsponsor    • Fotogalleri    • ØBU på YouTube      • Hjem  

 

 

   Organisasjon til ØBU
    - ÅRSMØTE 2021
    - ÅRSMØTE 2020
    - ÅRSMØTE 2019
    - ÅRSMØTE 2018
    - ÅRSMØTE 2017
    - ÅRSMØTE 2016
    - ÅRSMØTE 2015
    - ÅRSMØTE 2014
    - ÅRSMØTE 2013
    - ÅRSMØTE 2012
    - ÅRSMØTE 2011
    - ÅRSMØTE 2010
    - ÅRSMØTE 2009
    - ÅRSMØTE 2008
    - ÅRSMØTE 2006
    - ÅRSMØTE 2007
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 1 104 977

 

 


Årsmøte - ØBU`s høyeste myndighet

HER LEGGER VI UT SAKER FRA ÅRSMØTENE.

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet og avholdes i februar måned. Medlemmer som har fylt 15 år innkalles til årsmøtet. Medlemmer som ikke har fylt 15 år har adgang til årsmøtet for å si sin mening og fremme forslag, men har ikke stemmerett og er ikke valgbar til verv.

På årsmøtet behandles:
a) Styrets årsmelding, eventuelt også arbeidsutvalgets årsmelding.
b) Revidert regnskap, eventuelt også revidert regnskap fra arbeidsutvalget.
c) Budsjett for kommende år.
d) Kontingent for kommende år.
e) Forslag som legges fram fra styret.
f) Innkomne forslag.
g) Valg

Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det