Ørland Barne og Ungd.korps
 • ØBU - korpsinfo/beskjeder    • Aktivitetsplan    • Om korpset    • Organisasjon til ØBU    • Drill i ØBU    • Øvingstider    • Hovedsponsor    • Fotogalleri    • ØBU på YouTube      • Hjem  

 

 

   Organisasjon til ØBU
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 1 104 998

 

 


Andre verv og funksjoner

Uniformskomité, fanebærere, fanevakter, valgkomité og revisorer i 2020/2021.

Uniformskomiteen skal:
- sørge for at uniformer er i orden
- at forslag til endringer av uniformene legges frem for styret
- initiere innkjøp av uniformer og uniformseffekter
- føre liste over hva hvert enkelt medlem har fått utlevert av uniformseffekter
- salg av korpsgenser og t-skjorte
- at korpset dukke er i orden og medbringes på korpstur

   

Uniformskomite 2020/2021  

Fornavn  Etternavn  Tlf  Valgperiode 
Anne   Haugen   95134889   2019-2021  
Gunn Karin   Liland     2020-2022  

 

Valgkomite 2020/2021  
Valgkomiteen kommer med forslag til styre og komiteer i ØBU overfor årsmøtet. Valgkomiteen skal prøve å få medlemmer inn i posisjoner som blir stående vakante i løpet av årsmøteperioden.

Fornavn  Etternavn  Tlf  Valgperiode 
Gisle   Askjemshalten     2019-2021  
Jan Arne   Liland     2020-2022  

 

Revisorer 2020/2021  
Sørge for at korpset regnskap blir revidert etter gjeldende lover og regler. Utarbeide revisjonsberetning som legges frem for årsmøte.

Fornavn  Etternavn  Tlf  Valgperiode 
Øyvind   Berg     2019-2021  
Yorick   Bierstekers     2020-2022