Ørland Barne og Ungd.korps
 • ØBU - korpsinfo/beskjeder    • Aktivitetsplan    • Om korpset    • Organisasjon til ØBU    • Drill i ØBU    • Øvingstider    • Hovedsponsor    • Fotogalleri    • ØBU på YouTube      • Hjem  

 

 

   Organisasjon til ØBU
    - Roder Ørland Kommune
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 1 104 957

 

 


Styremedlem/tur

Tidligere hadde korpset en egen turkomite.

På årsmøte 11. mars 2015 ble det vedtatt at turkomiteen skulle nedlegges. Leder turkomite blir styremedlem/tur med ansvar for planlegging av korpsturer i samarbeid med resten av styret. Alle forestatt/foreldre/medlemmer blir satt opp for å hjelpe til under de ulike arrangementer.

Styremedlem/turr som hovedoppgaver sammen med resten av styret:
- å planlegge og gjennomføre korpsets turer på aktivitetsplanen
- å bidra med økonomisk støtte til korpset, eksempelvis i forbindelse med gjennomføring av dugnader

Oppgjør og inntekt fra dugnadene må skje i samarbeid med kasserer.

Styremedlem/tur fordeler arbeidsoppgavene innad i foreldregruppen.

Styremedlem/tur kan kalle inn til dugnad blant foreldre/foresatte i forbindelse med dugnader.

Styremedlem/tur har hovedansvar for blant annet følgende arrangement:
- salg av 17. mai blomster
- julelotteriet