Ørland Barne og Ungd.korps
 • ØBU - korpsinfo/beskjeder    • Aktivitetsplan    • Om korpset    • Organisasjon til ØBU    • Drill i ØBU    • Øvingstider    • Hovedsponsor    • Fotogalleri    • ØBU på YouTube      • Hjem  

 

 

   Organisasjon til ØBU
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 1 104 994

 

 


Styremedlem/arrangement

Tidligere hadde korpset en egen arbeidskomite.

På årsmøte 11. mars 2015 ble det vedtatt at arbeidskomiteen skal nedlegges. Leder arbeidskomite ble styremedlem/arrangement med ansvar for arrangement i samarbeid med resten av styret. Alle forestatte/foreldre/medlemmer blir satt opp for å hjelpe til under de ulike arrangementer.

Styremedlem/arrangement sammen med styret har som hovedoppgaver å:
- å planlegge og bidra til gjennomføring korpsets egne arrangmenter
- å bidra med økonomisk støtte til korpset, eksempelvis i forbindelse med arrangementer og turer

Inntekt fra arrangement må leveres senest en uke etter at arrangementet er ferdig. Oppgjørsskjema må signeres av to personer og leveres kasserer innen én uke etter at arrangmentet er ferdig.

Styremedlem/arrangement fordeler arbeidsoppgavene innad i foreldregruppen.
Styremedlem/arrangement kan kalle inn til dugnad blant foreldre/foresatte i forbindelse med arrangement.

Styremedlem/arrangement i ØBU har hovedansvar for blant annet følgende arrangement:
- seminarer
- vårkonsert
- avslutninger
- høstkonsert
- julegrantenning
- turer

Styremedlem/arrangement setter opp turnusliste ifm vaffelkvelden.