Ørland Barne og Ungd.korps
 • ØBU - korpsinfo/beskjeder    • Aktivitetsplan    • Om korpset    • Organisasjon til ØBU    • Drill i ØBU    • Øvingstider    • Hovedsponsor    • Fotogalleri    • ØBU på YouTube      • Hjem  

 

 

   Øvingstider

Snarveier:
Antall besøk på siden: 1 104 978

 

 


Pilen viser hvor vårt øvingslokale er.

Øvingstider - fellesøving ØBU
NB! Skolen på dette bildet er revet og erstattet med en ny skole som ble tatt i bruk august 2009 (se bildet under).
 
NB! Skolen på dette bildet er revet og erstattet med en ny skole som ble tatt i bruk august 2009 (se bildet under).
 

Dette er tidspunktene når ØBU har fellesøving.

Instrumentet pakkes ut på oppholdsrommet.

Målsetning: ØV MINIMUM 10 MIN HJEMME ANNENHVER DAG

Husk og møte opp på instrumenttimene dere har gjennom ØKS - meld ifra om fravær.
Kjent fravær meldes fra til dirigent i god tid før vi skal ha opptreden/konsert.

Fellesøving hver tirsdag brukes til samspill og gruppeøvelser (ekstra øvinger kan forekomme).
ØVINGSTIDER  
FAST ØVINGSKVELD TIRSDAG. VAFFELKVELD FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN. OPPMØTE KL 1700. ALLE SKAL VÆRE SPILLEKLAR KL 1715.

 

ASPIRANTER OG JUNIORER  
Øvingstider for aspiranter og juniorer:

FRA  TIL  HVOR 
1700     OPPMØTE UTENFOR MUSIKKROM - ASPIRANTER  
1715   1800   ØVING MUSIKKROM ØUS - ASPIRANTER  
1800     OPPMØTE - ØUS - JUNIOR  
1815   1915   ØVING MUSIKKROM ØUS - JUNIOR  
1830   1930   VAFFELKVELD - ØVING MUSIKKROM - JUNIOR  

 

HOVEDKORPS  

FRA  TIL  HVOR 
1700     OPPMØTE ALLROM  
1715   1800   ØVING - ALLROM ØUS  
1815   1915   ØVING - ALLROM ØUS  
1830   1945   VAFFELKVELD - ØVING - ALLROM ØUS  

 

GRUPPEØVING - HOVEDKORPSET (ENO)  

FRA  TIL  HVOR 
1700     OPPMØTE ØUS  
1715   1800   FELLES - ALLROM (ØUS)  
1815   1900   GRUPPEROM  
1900   1915   FELLES - ALLROM  

 

MUSIKKLAGET KORNETTEN  
Noen av de eldste i ØBU er med i Musikklaget Kornetten. De har også øvinger på tirsdager.

FRA  TIL  HVOR 
1930   2200   MEIERISALEN, BREKSTAD