Print this page
 

Vår hovedsponsor er Ørland Sparebank
c

Ørland Sparebank er en viktig støttespiller for vårt korps.

Andre viktige støttespillere er Ørland kommune gjennom sine bidrag med kulturmidler og den musikalske støtten vi får fra Musikklaget Kornetten.